top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID 

  

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van “DUNYA”. 

  

1.2 Met de inschrijving voor een membership, beurtenkaart of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van “DUNYA”. 

  

1.3 “DUNYA” kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.  De laatste versie 

van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. 

  

2. ALGEMEEN 

  

2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan “DUNYA” weigeren diensten te leveren aan de klant. 

  

3. PERSOONSGEGEVENS 

  

3.1 Online en schriftelijke inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden. 

  

3.2 “DUNYA” verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar 

ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen. 

  

3.3 “DUNYA” gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom “DUNYA”.  Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via dunyasangels@gmail.com 

  

4. AANSPRAKELIJKHEID 

  

4.1 Deelname aan de les bij “DUNYA” is geheel op eigen risico van de klant.  Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden.  “DUNYA” is niet aansprakelijk voor letsel, 

verlies of schade als gevolg van het volgen van een les.  Dit geldt tevens voor de open trainingsuren.  Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider. 

  

4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van “DUNYA” en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker. 

  

5. LESSEN EN LIDMAATSCHAP 

  

5.1 De klant kan lessen volgen op basis van een membership per reeks van 10 weken, een losse beurt of een workshop. 

  

5.2 De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat “DUNYA” het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen. 

  

5.3 Voor alle memberships en boekingen geldt dat deze persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar. 

  

5.4 Wie onder invloed van alcohol of drugs verschijnt voor de les, wordt uit de cursus gezet zonder recht op terugbetaling. 

  

5.5 “DUNYA” zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten 

gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht.  “DUNYA” zal vóór aanvang van de les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering.  De geannuleerde les kan ingehaald worden op een ander lesuur binnen de reeks van 10 weken.  Terugbetaling van het lesgeld is niet mogelijk. 

 

5.6 “DUNYA” behoudt zich het recht om leden te weigeren indien er gemerkt wordt dat deze persoon niet de juiste vaardigheden bezit om de sport op een veilige manier te beoefenen. 

  

6. PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN 

  

6.1 Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de eerste les. 

  

6.2 Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt “DUNYA” het recht om de klant dienst te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen. 

  

6.4 “DUNYA” behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen.  Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail. 

  

7. TERUGBETALING 

  

7.1 Alle inschrijvingen zijn definitief.  Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een volgende reeks of een ander persoon.  Lessen worden ook niet terugbetaald, ongeacht de reden van annulatie. 

bottom of page